Romantic
Gharib weld Ajib

Gharib weld Ajib
mahattat al'ans

mahattat al'ans
Ada Li Yantakim

Ada Li Yantakim
Bahr Al Awham

Bahr Al Awham
Alttaghia

Alttaghia
Matloub 7ayaan aw mayitan

Matloub 7ayaan aw mayitan
Ibtissama fi ouyuun hazina

Ibtissama fi ouyuun hazina
Naw3 Mina Nissa2

Naw3 Mina Nissa2
Safqah mae aimraa

Safqah mae aimraa
Llkoumandan

Llkoumandan
Dairate A chak

Dairate A chak
Alazwaj alchayatin

Alazwaj alchayatin
darrab aljidean

darrab aljidean
Al akhras

Al akhras
Chabab Li Kouli L ajyal

Chabab Li Kouli L ajyal
Aqwaa mina layam

Aqwaa mina layam
Rijal lla yaerifun alhubb

Rijal lla yaerifun alhubb
Lahdate Douf

Lahdate Douf
Imra2a fi ssijn

Imra2a fi ssijn
Jara Al Wohouch

Jara Al Wohouch
Hissab Assinine

Hissab Assinine
Rajul didd alqanun

Rajul didd alqanun
ln 'aghfir 'abadana

ln 'aghfir 'abadana
layalaa alssabr

layalaa alssabr
Harate A tayibine

Harate A tayibine
Al Kadiya rakm Wahed

Al Kadiya rakm Wahed