Social Drama
Ghadane sa antaqim

Ghadane sa antaqim
Alazwaj alchayatin

Alazwaj alchayatin
Naw3 Mina Nissa2

Naw3 Mina Nissa2
Khadaàtni Imraà

Khadaàtni Imraà
Nawaeim

Nawaeim
Mahattat al'ans

Mahattat al'ans
Rajul didd alqanun

Rajul didd alqanun
Acharida

Acharida
Halim

Halim
Alaietiraf alakhir

Alaietiraf alakhir
Katil Ma Katalchi Had

Katil Ma Katalchi Had
Bahr Al Awham

Bahr Al Awham
Aqwaa mina layam

Aqwaa mina layam
Al akhras

Al akhras
Imraa Motamarida

Imraa Motamarida
Foutouwate Darb Al Assal

Foutouwate Darb Al Assal
Alkhawana

Alkhawana
 Alzzamar

Alzzamar
Li Adam Kifayate Ladila

Li Adam Kifayate Ladila
Dumue alshshaytan

Dumue alshshaytan
Wadaeaan ya waladaa

Wadaeaan ya waladaa
Hissab Assinine

Hissab Assinine
Maseud saeid lih

Maseud saeid lih
Nawe min alnnisa'

Nawe min alnnisa'
Sikate Safar

Sikate Safar
Assotouh

Assotouh